Logo

PRÍSPEVKY
návod na zisk, riadenie osvetlenia, kvalita svetla
Dizajn LED predradníkov

Uvádzajú sa schematické diagramy pripojenia žiariviek pomocou elektronického predradníka, ako aj video odporúčania pre použitie takýchto zariadení. Ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou systému plynových výbojok, napriek tomu, že konštrukcia týchto svetelných zdrojov sa môže výrazne líšiť.

Schéma LED predradníkov

Najpozerateľnejšie