Logo

PRÍSPEVKY
návod na zisk, riadenie osvetlenia, kvalita svetla
Viac lúmenov nemusí byť viac svetla

Jedným z hlavných kritérií pre výber akéhokoľvek produktu je porovnávanie parametrov a vlastností viacerých produktov. To sa týka aj výberu vhodného osvetlenia hlavne pre priestory kancelárií, zasadačiek a miestností kde je potrebné intenzívne a kvalitné osvetlenie ktoré tiež prispieva ku kvalite vykonávanej práce. Ak nie je zákazník dostatočne informovaný o výhodách a nevýhodách ktoré porovnávané svietidlá majú, môže sa ľahko stať, že si svietidlo nevyberie správne. Niektoré parametre sú totiž niekedy skôr klamlivé, pokiaľ sa neporovnávajú správne.

Luminiscenčné a LED svetelné zdroje:

NÁZOV SVIETIDLO 1 SVIETIDLO 2
Svetelný tok 380lm 420lm
Príkon 44W 72W až 94W
Uhol 120° 120°
CRI 85 80
CCT 4000K 4000K
Rozmery 600mm x 600mm 600mm x 600mm
Počet 240 kusov 4 kusov
  • Svietidlo 1: LED svietidlo STARLIT 44W.
  • Svietidlo 2: Luminiscenčné svietidlo 72W a 94W.

Meranie prevádzame s lux-metrom MS-6610 s externým fotodetektorom na rozsahu 0lx až1999lx. Meriame v miestnosti bez prístupu externého osvetlenia v zvislej vzdialenosti 1,5 metra v osi osvetľovacieho telesa a druhu hodnotu odčítame 1,5 metra v horizontálnej osi od prvého meracieho bodu. To nám umožní aj rýchly prepočet priemerného osvetlenia pracovnej plochy 7m2 . E1 / 2 + E2 / 2 s percentuálnou nerovnomernosťou osvetlenia pracovnej plochy Emin / Emax * 100%.

NÁZOV SVIETIDLO 1 SVIETIDLO 2 SVIETIDLO 3
E1 os 620lx 485lx asi 485lx
E2 1,5m od osi 290lx 280lx asi 280lx
Osvetlenie 7m2 435lx 383lx 383lx
Rovnomernosť 46% 58% 58%
Účinnosť 86lm/W 58lm/W 45lm/W
Úspora k účinnosti 1,91 / 1,48 1,29 / 1,00 1,00 / 0,78
Úspora k osvetleniu 2,43 / 1,86 1,29 / 1,00 1,00 / 0,78
  • Svietidlo 1: LED svietidlo STARLIT 44W 4000K.
  • Svietidlo 2: Luminiscenčné svietidlo 72W s elektronickým predradníkom.
  • Svietidlo 3: Luminiscenčné svietidlo 94W s indukčným predradníkom.

Úspora energie

Ste v režime s vysokou spotrebou elektrickej energie. :(

Vyhodnotenie:

Napriek vyššiemu svetelnému toku luminiscenčného svietidla oproti LED svietidlu o 10,5%, namerané priemerné osvetlenie LED svietidla oproti luminiscenčnému bolo o 13,5% vyššie. To je spôsobené vyžarovacími charakteristikami svietidiel. Luminiscenčné zdroje svetla vyžarujú viditeľné svetlo do 360°. Pre nasmerovanie do potrebného pracovného priestoru 120° sú použité reflektorové odražače. Hliníkový plech alebo nerez v ktorých sa pri odraze stráca časť svetla a to pri rôznych uhloch. Rôzne straty pri kolmých odrazoch sa celé odrazené svetlo stratí v zdroji svetla. Tieto straty tvoria až 24%  => 10,5% + 13,5%.

Na druhej strane odrazne reflektory mierne vylepšujú rovnomernosť osvetlenia, natvarovanou vyžarovacou charakteristikou oproti LED svietidlu o 12%. Účinnosť LED svietidla je o 48% vyššia oproti luminiscenčnému svietidlu s elektronickým predradníkom a až o 91% vyššia oproti luminiscenčnému svietidlu s indukčnými predradníkmi. To je okrem veľmi účinnej LED technológií dané aj tým, že luminiscenčné svietidla generujú asi 30% UVB žiarenia a asi 10% infražiarenia a to je jalová energia, ktorú je potrebné vyrobiť. Ale nie je použiteľná, pretože ľudské zmysly ju nevnímajú.

LED zdroje svetla generujú zanedbateľnú časť energie mimo viditeľného spektra. Ak si úspornosť znormalizujeme na pracovné osvetlenie ekvivalentný príkon 38,75W LED svietidla, čo je veľmi praktické, lebo v praxi je dôležité pracovné osvetlenie pracovnej plochy aj podľa normy koľko na to potrebujeme elektrickej energie. Potom LED svietidlá dokážu usporiť o 86% viacej elektrickej energie oproti luminiscenčným s elektronickým predradníkom a až o 143% viac oproti luminiscenčným svietidlám s indukčnými predradníkmi.

Návratnosť investície úsporou elektrickej energie:

NÁZOV ŽIAROVKA - LED PARAMETER
Príkon 94,00 - 44,00 W
Počet 4,00 - 4,00 kusov
Prevádzka deň 8,00 - 8,00 hodín
Ročná spotreba 1097,92 - 513,92 kWh
Ročná spotreba 274,80 - 128,48 eur
Ročná úspora - 584,00 - kWh
Ročná úspora - 146,00 - eur
Návratnosť investície - 5,48 - rokov
Životnosť hodín - 11,99 - rokov
Úspora po dobu životnosti - 7002,16 - kWh
Úspora po dobu životnosti - 1750,54 - eur
Zisk po dobu životnosti - 950,54 - eur
Ročný výnos z investície - 9,91% - %
Cena diela - 800,00 - eur
Rozdiel nákup ceny - 200,00 - eur
Počet dní - 365,00 - rok
Sadzba - 0,25 - eur
Životnosť - 35000,00 - hodín

Najpozerateľnejšie