Logo

LED PREDRADNÍKY
topológia FlyBack v kvázi-rezonančnom móde
Na sklade
LED predradník ACDC PFC 2

LED predradník ACDC PFC 2

Bez DPH
28,00 €
DPH 20 (20%)
5,60 €
Cena s DPH
33,60 €

LED predradník ACDC PFC 2 je zdroj jednosmerného prúdu. Je konštruovaný pre napájanie LED modulov konštantným prúdom až do 1,2A. Alternatívne je dimovateľný v rozsahu 20% až 100% menovitého prúdu 0,2A až 1,2A.


Dostupnosť:
in_stock (207)
SKU:
ACDC_PFC_2

Budenie LED reťazca *

LED predradník ACDC PFC 2 je zdroj jednosmerného prúdu. Je konštruovaný pre napájanie LED modulov konštantným prúdom do 1,2A. Alternatívne je dimovateľný v rozsahu 20% až 100% menovitého prúdu 0,2A až 1,2A. Topológia zapojenia Flyback v quasirezonančnom mode s aktívnou korekciou Power Factor. Napája sa sieťovým napätím  striedavé v rozsahu ~184VAC až ~253VAC. Konštrukcia Open Frame s krytím IP 00.

Počet kusov variant na sklade:

PRÚD SÉRIE SKALD CENA
24V / 600mA 6-8 4 kusov +0,00 €
40V / 700mA 12 210 kusov +0,00 €
40V / 1,05A 12 49 kusov +0,00 €

Sieťové kábliky - dĺžka 25cm:

  • Čierny L (fáza).
  • Modrý N (neutrál).

Výstupné kábliky - dĺžka 25cm:

  • Červený LED+.
  • Biely LED-.

Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Vysoké prúdy a vysoké napätia na primárnej strane elektrického zariadenia - galvanicky spojenej so sieťovým rozvodom - môžu byť nebezpečné, dokonca smrteľné. Preto zapojenie zariadenia k sieťovému rozvodu by mala prevádzať iba kvalifikovaná osoba. Inštaláciu zariadenia k sieťovému rozvodu prevádza osoba s odbornou spôsobilosťou (vyhl. 508/2009 Z.z. §22.). Spoločnosť PALCO IT, s.r.o. nezodpovedá za žiadne následky, ktoré môžu vyplynúť z pripojenia elektrického zariadenia k elektrickému sieťovému rozvodu, z modifikácií elektrického zariadenia, ktorú previedol užívateľ bez súhlasu výrobcu PALCO IT, s.r.o. alebo pri používaní elektrického zariadenia v inej aplikácií, ako je popísaná výrobcom PALCO IT, s.r.o. v návode pre užívateľa.

Na zariadenie je poskytovaná výrobcom 24 mesačná záručná doba. Nárok na bezplatnú záručnú opravu zaniká ak:

  • Došlo k poškodeniu v dôsledku živelnej pohromy alebo vojny.
  • Došlo k poškodeniu v dôsledku prepätia, pri pripojení iného ako predpísaného napätia.
  • Bolo zariadenie mechanicky poškodené vinou zákazníka.

VYHLÁSENIE O ZHODE

Napájanie
230VAC
Vstupné striedavé napätie
184VAC ÷ 253VAC
Výstupne napätie
32V až 40V
Príkon
max. 44W @230VAC
Výstupný výkon
max. 40W
Kľudový príkon
max. 500mW
Vstupný prúd
190mA @230VAC
Výstupný prúd
700mA až max. 1,2A
Zvlnenie výstupného prúdu
±7% @100Hz
Izolačná pevnosť (prim. sek.)
3kV 6s.
Účinnosť
89%
Power Factor
>0,93 ; THD15%
Životnosť
32 000hodín @90% CL
Úroveň krytia
IP 00
Skladovacia teplota
-25°C až +85°C
Prevádzková teplota
-10°C až +50°C
Pracovná teplota okolia
-10°C až +40°C
Pracovná vlhkosť okolia
max. 90%
Rozmery
90mm x 55mm x 30mm
Hmotnosť
200g
Vstupná frekvencia
47Hz až 63 Hz
Tolerancia sieťového napätia
-20% až +10%
 
Powered by Phoca Cart
Najpozerateľnejšie