Logo

PRÍSPEVKY
návod na zisk, riadenie osvetlenia, kvalita svetla
Ako sledujete usporené eurá

Ako bez ceruzky v ruke a hádania čísla z fakturačného merača spotreby elektrickej energie, získate jasne a okamžite hodnotu peňazí vďaka usporenej elektrickej energie?

Kedy Vás to trápi:

Predstavte si, že si kúpite novú chladničku, pračku alebo si vymeníte klasické žiarovky za úsporné, prípadne LED žiarovky. Tí čo majú na starosti technológie v priemysle, investujú do výmeny účinnejšieho motora, technologickej linky alebo osvetlenia hál, kancelárii. Pohnútky pre výmenu starého za nové sú rôzne a zrejme ich sila spôsobuje tajomstvo rozhodnutia, prečo sa rozhodnete zaplatiť za nejakú novú vec práve toľko, koľko uznáte za vhodné. Súhrn pohnútok, kombinácia ktorých rozhoduje o výške investície. Táto výška je samozrejme závislá aj od chápania, prežívania slova investícia. To závisí od každého investora zvlášť a od jeho predchádzajúcich skúsenosti a úspechov.

Pohnútky môžu byť nasledovné:

 • Páči sa mi to?
 • Zvýši sa mi luxus života?
 • Bude sa mi žiť pohodlnejšie?
 • Prestíž pred známymi, konkurenciou?
 • Ušetrím viac času, ktorý uložím do dôležitých záležitosti?
 • Získam pasívny príjem?
 • Budem mať v budúcnosti zisk?
 • Nadobudnem pocit bezpečia?
 • Zmenší sa záporný vplyv na moje zdravie tiež na blízkych?

Čo je to investícia:

Investícia vám zaručene a jednoznačne v budúcnosti prinesie zisk, napríklad v peňažnej podobe. Investícia má ďaleko od rizika. Kedy? Tým skôr, čím je investícia efektívnejšia. Efektívnosť investície závisí od vašich skúsenosti, zvážení vstupných parametrov a od matematického prepočtu. Nasledujúcou úvahou vám priblížim kalkuláciu efektívnosti investície presnými výpočtami. Je prirodzené, že presné vyhodnotenie efektívnosti investície je báječná vec, ale pocit z investície záleží od každého z nás. Čí sme pozitivisti alebo negativisti.

Nové zariadenie:

Takáto výmena zariadenia vám napríklad zvýši kvalitu a kapacitu prania, alebo vám dá kvalitnejšie svetlo, alebo na výrobnej linke vyrobíte viac výrobkov za jednu hodinu. To všetko sú plusy, za ktoré ste zaplatili investíciou, ktorá sa vám skôr alebo neskôr určite vráti. To je úžasný pocit. Tento plus si pomenujme +A. Predstavte si ďalší plus. A to ten, že nové zariadenie Vám preinvestované peniaze kotúľa naspäť formou budúcich nižších účtov pre energetické spoločnosti. Tento plus si tiež pomenujme +B. Nakoniec si predstavte tretí dôležitý plus. Ihneď si ho označme +C. Táto predstava je nasledovná: príde deň D alebo deň NULA, keď súčet +A a +B sa rovná sume peňazí, ktoré ste investovali. Keďže čas nikto nezastaví a vaše zariadenie je ešte funkčné, tak všetky eura kotúľajúce sa k vám po dni NULA sú už iba pre vás získané a to sa rovná Zisk.

Zisk ma mnoho podôb:

Aby ste vytvárali zisk, musíte investíciu udržiavať v chode, teda venovať jej pozornosť, čas, menšie rôznorodé súvisiace investície. Výsledkom je neustály zisk, priamo úmerný efektívnosti investície. Ak sa vrátim naspäť k príbehu, tak ten váš zisk môžeme nazvať do určitej miery pasívny. Vyžaduje si minimálne množstvo našej pozornosti. Napríklad iba prípadnú údržbu zariadenia. Časové obmedzenie prílevu zisku je určené životnosťou vášho zariadenia.

Šetriť sa oplatí:

Podvedome tu frázu vnímame všetci a keďže šetrenie vám prináša zisk, tak si to uvedomujete stále silnejšie. Zrazu ste ochotný investovať viac. Nakoniec je samozrejme, že ak investujete našu energiu do premýšľania a zabezpečíte si informácie, tak všetky vaše investície budú viac efektívnejšie. Ak vám zariadenie pracuje, uspokojuje vaše potreby, šetrí elektrickú energiu. V konečnom dôsledku vám prináša zisk. Nemusíte nič robiť. Skôr máte nutkanie sledovať, ako ten zisk prichádza k vám. Pre manažérov vo firmách sa to môže stať dôležitá práca, prípadne ich core bussiness, sledovať a štatistický vyhodnocovať parametre zisku.

Aké parametre sa dajú sledovať:

Získané eura, piaty parameter, je kumulovaná neustále sa zvyšujúca hodnota po dni navrátenia investície. Nazveme ju pasívny zisk. Je zaujímavé kedykoľvek sledovať údaj, koľko elektrickej energie percentuálne šetríte. Ešte zaujímavejšie je dennodenne sa pozrieť, ako sa kumuluje hodnota vašich ušetrených eur. Práve o túto hodnotu budete mať ponížené ročné vyúčtovanie elektrickej energie. Nehovoriac o komplikovanom prepočte, čo ste vlastne ušetrili podľa propozícií distribútorov elektrickej energie. Tí, ktorí majú pocit, že siahli hlboko do vrecka pri kúpe nového, úspornejšieho elektrozariadenia, určite radi uvítajú údaj, za koľko dní sa im investícia vráti. Takže údaj 0 znamená, že investované peniaze mate naspäť. V podstate nám túto investíciu vrátil distribútor siete a vy máte ešte funkčné elektrozariadenie schopné kotúľať ďalšie eura. To je ten hore spomenutý pasívny zisk. Venujete tomu málo pozornosti, vášho životného času, skratka investujete iba minimálne a sledujete prílev zisku.

Body sledovania zisku:

 • Usporená spotreba elektrickej energie kWh.
 • Percentuálna úspora elektrickej energie 32%.
 • Úspora financií v €.
 • Počet dní/hodín do navrátenia investície 635 dní.
 • Získané €.

Ako je to technický možné:

Jednoducho ovládaním jedného tlačidla, označme ho W1­ / 2, výrazne modrej farby, a dvojriadkového zobrazovača to vzhliadnete, keď prejdete okolo. Mimochodom s tým tlačidlom si môžete podsvietiť zobrazovač pre jeho lepšiu čitateľnosť. Tento pomyselný zobrazovač si nazveme meracie a vyhodnocovacie zariadenie, ktoré meria a vyhodnocuje elektrické parametre trojfázového elektro rozvodu, následne vyhodnocuje hodnoty úspor. Vyhodnocovač trojfázového elektro rozvodu Grid Evaluator 3-phase. Z času na čas je potrebné nakŕmiť merač GE3 údajmi aby správne ukazoval údaje pre nás dôležité.

Spomenuté údaje sú iba 2:

Sadzba elektrickej cena za jeden kilowatthodinu, napríklad 0,186 € a hodnotu investície do nového elektrozariadenia v eurách, napríklad 899,00 €. Je zrejme, že údaj jeden sa nastaví pri inštalácií merača GE3 a v prípade, ak distribútor siete zmení sadzbu elektrickej energie. Druhý údaj sa zadá pri kúpe nového elektrospotrebiča. Tieto dva údaje zadávate klasickým televíznym diaľkovým ovládačom cez očko vľavo od zobrazovača, pohodlne cez jednoúrovňové MENU. Teda hlava sa vám skôr roztočí vďaka jednoduchosti ovládania, než vplyvom šípok nahor, nadol, vľavo, vpravo.

Najpozerateľnejšie