Logo

PRÍSPEVKY
návod na zisk, riadenie osvetlenia, kvalita svetla
(Čas čítania: 3 - 5 minút)
Konferencie

Šarišský hackathon na otvorených dátach samosprávy

Šarišský hackathon na otvorených dátach samosprávy

Šarišský hackathon na otvorených dátach samosprávy

Projekt vyhodnotenie investície vyhodnocuje investíciu na základe úspor elektrickej energie, pri používaní novej úspornej osvetľovacej technológie. Procesy aplikácie online elektronicky dokumentujú a vyhodnocujú návrat investície, úspory elektrickej energie, kvalitu sieťového napätia a spoľahlivostne parametre technológie. Aplikácie je určená pre verejnú správu, priemyselné prevádzky a komerčné priestory. Všade tam, kde je potrebné vymeniť zastaralú osvetľovaciu technológiu za kvalitnú a úspornú.

ŠARIŠSKÝ HACKATHON NA OTVORENÝCH DÁTACH SAMOSPRÁVY

Startup prezentuj svoj nápad

Startup prezentuj svoj nápad

Startup prezentuj svoj nápad

PIT-NFC sledovanie a vyhodnocovanie trvania priemyselných procesov s využitím nákladovo nenáročných priemyselných zariadení s operačným systémom Android. Celý proces montáže pracovísk sledujú pracovníci na zobrazovacích jednotkách priamo na svojich pracoviskách v rámci záložky Zamestnanci. Obraz stavu výrobného procesu na každom pracovisku je možné v reálnom čase sledovať vzdialene, z pozície vedúceho výroby. Vedúci výroby má teda prehľad o aktuálnom dianí na pracoviskách, o aktivite, resp. pasivite pracovísk čakanie na ďalšiu dávku, o dodržiavaní jednotlivých noriem a splnení celkovej normy výrobku.

To je startup PIT-NFC – projekt, ktorý postúpil v rámci finále 8. kola súťaže inovatívnych nápadov „Máš nápad? Prezentuj svoj startup!”, pričom sa dostal do predinkubačného pobytu v Startup centre Technickej univerzity v Košiciach TUKE.

Ako priblížil Ing. Kamil Palčo, projektový manažér PALCO IT, s.r.o., v rámci projektu ide o vyhodnocovanie časovej náročnosti pri výrobe priemyselného produktu. Inovatívnosť riešenia spočíva vo využití nenákladných prostriedkov, priemyselné prevedenie tabletu alebo mobilu s Android operačným systémom. V kontraste s konvenčným priemyselným Programovací logický počítač [PLC], ktoré sú rádovo nákladnejšie oproti mobilným zariadeniam, projekt spoľahlivo rieši danú úlohu a súčasne umožňuje procesy elektronicky dokumentovať.

Projektový manažér PALCO IT, s.r.o., ďalej vysvetľuje, že priemyselné tablety s Android OS spúšťajú a zastavujú časomieru jednotlivých subprocesoch, pomocou bezkontaktnej technológie Near Field Communication [NFC] so zabezpečeným a autentifikovaným prenosom, pričom tieto subprocesy korelujú s kompletnou výrobou daného produktu. Jednotlivé tablety sú dátovo prepojené do centrálnej databázy Structured Query Language [SQL], kde sa kumulujú a vyhodnotia dáta BROKER, čo umožňuje na ľubovoľnom tablete Klient, sledovať celý proces výroby spolu s vyhodnotením. Ľubovoľný tablet Klient, sa dá nastaviť ako Master nazvaný - Vedúci výroby, ostatné zariadenia ostávajú ako Slave nazvaný - Zamestnanec.

Cieľ projektu je jednoduchým a nenákladným spôsobom vytvoriť normotvorbu vo výrobnom procese produktu s napojením na elektronickú dokumentáciu. Perspektívnym rozšírením zariadení Klient, a úpravou firmware [FW], sa dá nenákladne vyhodnocovať napr. spotreba elektrickej energie alebo vyhodnocovanie návratnosti investície, prípadne logovanie porúch siete a priemyselných technológií. Pričom celková aplikácia nám umožňuje elektronicky dokumentovať jednotlivé procesy.

Celá aplikácia bola uvedená do skúšobnej prevádzky na Fakulte výrobných technológií, so sídlom v Prešove v rámci diplomovej práce, v rozsahu 4ks. Klient s tromi aktívnymi subprocesmi pri výrobe elektrického motorčeka. Jeden Klient bol nastavený ako Supervisor. V súčasnosti sa pracuje na upgrade zariadení [Node], pridaním meracích obvodov [Front-End] pre meranie a vyhodnocovanie spotreby elektrickej energie s elektronickou dokumentáciou.

Práca na projekte prebieha vo firme PLACO IT, s.r.o., ktorá v minulosti už aplikovala riešenia ako napr. regulované osvetlenie telocvične s vyhodnotením spotreby elektrickej energie a vyhodnotením návratu investície na mobilnom zariadení, v ZŠ Stará Ľubovňa, Komenského 6.

Ing. Kamil Palčo ešte dodáva, že projekt je určený hlavne pre priemyselné firmy s technológiou výroby, prípadne pre verejné a komerčné inštitúcie.

POSTUPUJÚCI V RÁMCI 8. KOLA SÚŤAŽE INOVATÍVNYCH NÁPADOV

PREHĽAD O AKTUÁLNOM DIANÍ NA PRACOVISKÁCH ZAISŤUJE PROJEKT PIT-NFC

PIT-NFC POPIS

RPICPO seminár 2011

RPICPO seminár 2011

RPICPO seminár 2011

Dňa 7.12.2011 sa v priestoroch RPIC Prešov konal seminár na tému „Úspora energií vo firmách a audity energetickej efektívnosti.

Seminár bol určený predovšetkým zástupcom malých a stredných podnikov, ktorým záleží na efektívnom hospodárení vo svojich podnikoch. Seminár bol vedený viacerými lektormi, odborníkmi v tejto oblasti. Na seminári vystúpili Ing. Lucia Rajničová, PhD. zo spoločnosti SIEA, Ing. Kamil Palčo zo spoločnosti PALCO IT, Roman Šipoš, MBA zo spoločnosti GENIELITE Elcom a na záver pán Miloš Balún zo spoločnosti Profi Energy, s.r.o.

Počas seminára mali účastníci možnosť získať dôležité informácie o energetických auditoch a možnostiach financovania projektov zameraných na energeticky efektívne opatrenia v priemysle zo zdrojov EÚ, ktoré prezentovala Ing. Lucia Rajničová, PhD. Ako sledovať a vyhodnocovať úsporu elektrickej energie spolu s názornou ukážkou LED technológie predviedol Ing. Kamil Palčo. V rámci seminára bolo odprezentované aj úsporné riešenie od spoločnosti Genielite. Zameranie svojich aktivít predstavila aj spoločnosť Profi Energy s.r.o.

Seminára sa zúčastnilo 17 účastníkov. Na základe vyplnených dotazníkov možno konštatovať 92% spokojnosť s celkovou organizáciou seminára. Všetkým účastníkom seminára ďakujeme za účasť a aktívny prístup a lektorom za kvalitne odprezentované príspevky a praktické rady.

Z názorov účastníkov, prečo by tento seminár odporúčali aj iným podnikateľom, vyberáme:

  • Informácie netreba hľadať, možnosť osobného kontaktu.
  • Rozšírenie technických možností, oboznámenie s legislatívou.
  • Konkrétne námety na šetrenie energie.
  • Aby získali potrebné informácie a premenili ich na znalosti.
  • Prehľad aktuálnych trendov vo vývoji, možnosti financovania.

Najpozerateľnejšie