Logo

PRÍSPEVKY
návod na zisk, riadenie osvetlenia, kvalita svetla
Umelá polnoc

Implicitný režim šetrenia:

Štyri hodiny po pripojení napájania svietidlo v nominálnom maximálne 40W móde, nasledujúcich päť hodín je svietidlo v šetriacom móde 50% / 20W z maximálneho príkonu. Následne až do vypnutia svietidla sa nastaví nominálny mód.

Uznaný režim manažmentu umelej polnoci:

Po uznaní dvoch po sebe nasledujúcich prevádzkových noci, svietidlo sa automatický prepne do šetriaceho módu v časovom intervale od 23:00 do 04:30. Procedúra uznania dvoch po sebe nasledujúcich prevádzkových noci má tieto podmienky - dĺžka prevádzkovej noci je väčšia ako päť hodín a súčasne dĺžka prevádzkovej noci je kratšia ako osemnásť hodín. Súčasne rozdiel dvoch po sebe nasledujúcich prevádzkových noci je v intervale ±1 hodina.

Program umelej polnoci

Módy programu:

STAV FUNKCIE BLIKNUTIE
Simulácia - 2x
Šetriaci mód - 1x
Šetriaci mód vypnutý - 0x
Krátke stlačenie Zapnutie simulácie 2x
Krátke stlačenie Vypnutie simulácie 3x
Dlhé stlačenie Zapnutie šetrenia 4x
Dlhé stlačenie Vypnutie šetrenia 8x