Logo

PRODUKTY
zariadenia na úsporu elektrickej energie
(Čas čítania: 1 minúta)
Ultrazvukový merač vzdialenosti

Ultrazvukový merač vzdialenosti - UZM je založený na princípe merania času ultrazvukového impulzu od zdroja signálu odrazeného od meraného predmetu po prijímač ultrazvukového impulzu. Šírenie ultrazvukového impulzu vo vzduchu je prenos akustického tlakového vlnenia vzduchu ktorého rýchlosť pri danej teplote je konštantná. Pri 20ºC je 344 m/s. Vysielač UZM vysiela impulz s pracovnou frekvenciou 40 kHz, jeho výkon postačuje na meraciu vzdialenosť asi 1,5 m. Pri maximálnom výkone meniča je možné dosiahnuť meranú vzdialenosť viac než 5 m. Zobrazovač UZM je navrhnutý tak, že je možné meranú vzdialenosť (2 desatinné bodky) odčítať priamo v milimetroch, v centimetroch aj v metroch. Vzdialenosť od meraného predmetu je kalibrovaná na prednú hranu displeja. Presnosť merania je 1 mm, ktorá ale platí pri teplote 20ºC a meranej vzdialenosti väčšej ako 6,5 cm. Nasledujúca verzia UZM bude aj so snímačom teploty od ktorého sa bude korigovať nameraná hodnota a tým meranie prestane byť závisle na teplote okolia.

Ultrazvukový merač vzdialenosti

Najpozerateľnejšie