Logo

WEBOVÉ PREZENTÁCIE
weby, eshopy, poradenstvo, joomla, phoca cart
NFC aplikácia sledovania stavu výrobného procesu

Sledovanie a vyhodnocovanie trvania priemyselných procesov s využitím nákladovo nenáročných priemyselných zariadení s operačným systémom Android. Celý proces montáže pracovísk sledujú pracovníci na zobrazovacích jednotkách priamo na svojich pracoviskách v rámci záložky „Zamestnanci“. Obraz stavu výrobného procesu na každom pracovisku je možné v reálnom čase sledovať vzdialene, z pozície vedúceho výroby. Vedúci výroby má teda prehľad o aktuálnom dianí na pracoviskách, o aktivite, resp. pasivite pracovísk (čakanie na ďalšiu dávku), o dodržiavaní jednotlivých noriem a splnení celkovej normy výrobku. Základný princíp komunikácie aplikácie sú PHP skripty. Jadro komunikácie tvorí jednoduchý PHP skrípt, bez ktorého by aplikácia nefungovala. Prostredníctvom PHP skriptu, aplikácia je schopná komunikovať s SQL databázou a poskytovať tak údaje, ktoré boli zaznamenané. Jedna časť program tie informácie odovzdá do SQL databázy a druhá časť programu tieto informácie poskytuje na prezretie. Veľa firiem sa snaží zlepšiť výrobu vo svojom podniku optimalizovaním výrobného procesu, čomu napomáha NFC aplikácia sledovania stavu výrobného procesu. Táto aplikácia je určená výhradne pre zariadenia s OS Android. Nainštalovať sa dá na zariadenia s verziou OS Android 1.6 a vyššie. Aplikácia komunikuje s webovým serverom už od spustenia. To vyžaduje vyššie požiadavky na procesor, požiadavky na väčšiu operačnú pamäť a rýchlejší internet. Komunikácia prebieha pomocou SQL databázy. V nej sa nachádzajú štyri tabuľky, každá zvlášť pre jedno pracovisko.

 • Ktorékoľvek zariadenie môže byť vedúci výroby alebo zamestnanec.
 • Prepínanie medzi vedúcim výroby a zamestnancom.
 • Nastavenie pracoviska od 1 do 4 a normy od 0 do 10 hodín.
 • Zobrazenie času: hodiny : minúty : sekundy.
 • Obnova prevádzkového času.
 • Zvukové oznámenie zapnutia a vypnutia procesu.
 • Spúšťanie pomocou tlačidla ale aj pomocou NFC karty NTAG203 a NTAG213.
 • Zápis do TinyDB: pracovisko, norma, prevádzkový čas, je v norme, farba je v norme.
 • WatchDog pre všetky pracoviska, každých 5 sekúnd.
 • Zobrazenie: celkovej normy a odchýlky, celkového času a priemerného času, pracoviska, normy, prevádzkového času, je v norme, aktuálny čas, indikátor aktívneho pracoviska pre zamestnanca a vedúceho výroby.
 • Odosielanie do databázy: pracovisko, norma, prevádzkový čas, odchýlka, aktuálny čas, status. Vedúcemu výroby sa to isté posiela späť na zobrazenie.
 • Aplikácia vyžaduje rýchlejšie pripojenie ku internetu a výkonnejšie zariadenie.
 • Z databázy je každých 30 sekúnd vymazaný celý obsah tabuliek.
 • Na plnohodnotný chod aplikácie je potrebné mať zapnuté Wi-Fi.
 • Zariadenia bez NFC sú akceptovateľné.
 • Mobilné dáta nie sú akceptovateľné.
 • Maximálny počet zariadení je 5.
 • Čítanie z databázy sa uskutočňuje pomocou JSON PHP skriptu.
 • Po použití NFC sa pri správnom prečítaní vypíše tag do poľa s tlačidlom.

NTAG spúšťanie:

 • #Pracovisko - pre všetky pracoviská.
 • Pracovisko 1, Pracovisko 2, Pracovisko 3, Pracovisko 4.

NFC APLIKÁCIA SLEDOVANIA STAVU VÝROBNÉHO PROCESU [4,78 MB]

Najpozerateľnejšie