Logo

WEBOVÉ PREZENTÁCIE
weby, eshopy, poradenstvo, joomla, phoca cart
(Čas čítania: 2 - 3 minút)
Životopis - Filip Palčo

Som absolventom vysokej školy Technickej univerzity v Košiciach, fakulty výrobných technológii so sídlom v Prešove. Krátkodobé praktické skúsenosti nahradzujem schopnosťou naučiť sa aj to, s čím som sa doteraz nestretol. Ovládam prácu s počítačom, bežne používané programy v balíku Microsoft Office a súčasti operačného systému Windows. Vo svojom voľnom čase ma baví hlavne tvorba web stránok v CMS Joomla!, kde kladiem vysoký dôraz na detaily. Taktiež sa orientujem v oblasti priemyselných aplikácií, ktorými sa zaoberá moje rodinné okolie a odkiaľ čerpám znalosti z tejto oblasti. Baví ma študovať aj veci z oblasti, ktoré ma každodenne nesprevádzajú. Rád by som prispel svojim spoľahlivým, promptným a odborným prístupom pri riešení úloh spojených so softvérovými aplikáciami.

 • Osobnosť: pracovitý, spoľahlivý, zodpovedný, cieľavedomý
 • Záujmy: CMS Joomla!, internet, cestovanie, plávanie cyklistika

Znalosti:

 • Vodičský preukaz sk. B
 • Anglický jazyk B1
 • Microsoft Office
 • CMS Joomla!
 • HTML, CSS, Bootstrap
 • PHP, JavaScript
 • SEO
 • Adobe photoshop
 • Google Analytics 4, Google Structure Console, Google My Bussines

Vzdelanie:

2008 až 2012 - Stredná súkromná odborná škola ELBA v Prešove v študijnom odbore technicko-informatické služby v elektrotechnike, ukončené maturitnou skúškou zo Slovenského a Anglického jazyka

2013 až 2016 - Technická univerzita v Košiciach, Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove v študijnom odbore počítačová podpora výrobných technológií, ukončené obhájením titulu Bc.

2016 až 2018 - Technická univerzita v Košiciach, Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove v študijnom odbore počítačová podpora výrobných technológií, ukončené obhájením titulu Ing.

Pracovné skúsenosti:

7/2018 až 4/2019 - Brigáda vo firme DANTEM Slovensko s.r.o. Inventúry v obchodných domov, služby pre sklady a retail

11/2019 až 9/2020 - Operátor výroby na montáži vo firme Jaguar Land Rover Slovensko s.r.o. v Nitre

1/2020 až 11/2020 - Brigáda vo firme DANTEM Slovensko s.r.o. Inventúry v obchodných domov, služby pre sklady a retail

1/2021 až  3/2021 - Brigáda vo firme DANTEM Slovensko s.r.o. Inventúry v obchodných domov, služby pre sklady a retail

7/2021 až 1/2022 - Operátor výroby na montáži vo firme HESTA spol. s.r.o. v Prešove

1/2023 až 3/2023 - Brigáda vo firme DANTEM Slovensko s.r.o. Inventúry v obchodných domov, služby pre sklady a retail

Súhlas so spracovaním osobných údajov:

Ja Ing. Filip Palčo udeľujem týmto súhlas so spracovaním a poskytovaním všetkých mojich osobných údajov uvedených v osobnom profile, resp. životopise podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), zamestnávateľom: ... na účely ich zaradenia do evidencie uchádzačov o prácu a obsadenia voľných pracovných miest. Som si vedomý/á, že informácie, ktoré poskytujem týkajúce sa aj zobrazenia fotografie, video životopisu alebo informácie o zdravotnom stave, patria do osobitnej kategórie osobných údajov. Vyhlasujem, že všetky mnou poskytnuté osobitné údaje sú pravdivé, správne a úplné. Tento súhlas je dobrovoľný a je udelený na dobu 3 rokov. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomné odvolať.

Najpozerateľnejšie